Wat is creativiteit? Wat is haar definitie? En laat creativiteit zich wel in één enkele definitie vangen? En zo ja, hebben we het dan nog wel over creativiteit? Questions, questions. Enfin, met deze lijst kom je al een heel eind. Of dat is toch de intentie.

01

De korte

Scheppend vermogen

bron: Van Dale

02

De brede

Het gebruik van verbeelding of originele ideeën om iets te creëren.

bron: Oxford Dictionary

03

De doordachte

Artistieke of intellectuele vindingrijkheid.

Collins Dictionary

04

De talige

Mentale karakteristieken die een persoon toelaten buiten de kaders te denken, wat resulteert in een innovatieve of andersoortige aanpak van een specifieke taak.

bron: Business Dictionary

05

De simpele

Ons brein dat doet wat het doet.

bron: onbekend

06

De pragmatische

Het kruispunt van schijnbaar ongerelateerde onderwerpen zien en ze combineren tot iets nieuw.

bron: Brian Clark

07

De magische

Met niets beginnen en met iets eindigen. Iets interpreteren dat je zag of ervoer en het zo verwerken dat het er anders uitkomt dan het erin ging.

bron: Henry Collins

08

De grootse

Universums bouwen uit het niets.

bron: Danny Sullivan

09

De intuïtieve

Putten uit je ziel en intuïtie en loslaten dat het je gidst bij wat je maakt.

bron: Bernadette Jiwa

10

De marketeer-achtige

De wereld iets geven waarvan hij niet wist dat hij het mistte.

bron: Daniel Pink

11

De avontuurlijke

Naar onverwachte plaatsen gaan.

bron: Shane Snow

12

De eerlijke

Slimmer kopiëren

bron: Lisa Barone

33

De bochtige

Creativiteit is denken met een bochtje.

bron: Ed van Leeuwen

14

De communicatieve

Creativiteit is het zien en communiceren van ideeën op manieren die uniek, meeslepend en onverwacht zijn.

bron: Lee Odden

15

De gedeeltelijke

Creativiteit is een deel inspiratie, een deel motivatie. 

bron: Ann Hadley

16

De relationele

Het vreemde partnerschap tussen het werk van de mens en het mysterie van inspiratie.

bron: Elizabeth Gilbert

17

De evidente

Wat voor jouw en ieders neus ligt, en er iets nieuw van maken.

bron: Austin Kleon

18

De no nonsense

Gewoon iets maken.

bron: Sonia Simone

19

De hoopvolle

Creativiteit brengt iets goeds in de wereld dat anders niet zou hebben bestaan. De nobele daad om donkerte terug te dringen en hoop te geven boven wanhoop.

bron: Jeff Goins

20

De eloquente

Patronen zien die anderen niet zien en die effectief communiceren.

bron: David Meersman Scott

21

De onzichtbare

Iets zien wat anderen niet zien en dat verwerkelijken.

bron: Hugh Howey

22

De gepatenteerde

Iets nieuw dat nuttig is en verrast.

bron: Amerikaans Patenten Bureau

23

De maagdelijke

Creativiteit is ABCD: Always be Connecting the Dots.

bron: Sir Richard Branson

24

De procesmatige

Creativiteit is het proces van het hebben van originele ideeën die van waarde zijn.

bron: Sir Ken Robinson

25

De productieve

Creativiteit is het produceren van iets origineel en bruikbaar. Er is nooit één goed antwoord. Creatief zijn, behoeft divergent denk en convergent denken.

bron: Bronson en Merryman

26

De baanbrekende

Creativiteit is het vermogen om traditionele ideeën, regels en verbanden te overstijgen, om zo zinvolle, nieuwe ideeën, originaliteit en verbeelding te creëren.

bron: onbekend

27

De overbodige

Creativiteit is alles wat je niet hoeft te doen.

bron: Brian Eno

28

De experimentele

Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels breken, fouten en plezier maken.

bron: Mary Lou Cook

29

De ongetemde

Creativiteit is een ongetemde geest en een gedisciplineerd oog.

bron: Dorothy Parker

30

De eenvoudige

Creativiteit is meer dan alleen maar verschillend zijn. Het eenvoudige onwaarschijnlijk eenvoudig maken, dat is creativiteit.

bron: Charles Mingus

31

De non-competitieve

Creativiteit is geen wedstrijd.

bron: Autumn Skyhall

32

De beloftevolle

Creativiteit maakt meer mogelijk dan het verleden waarschijnlijk maakt.

bron: Jim van den Beuken

13

De uitbundige

Leven in mogelijkheden en overvloed, eerder dan beperking en schaarsheid.

bron: CJ Lyons

34

De atletische

Creativiteit is atletiek van de hersenen.

bron: Igor Byttebier

35

De bescheiden

Creativiteit lijkt me nogal een hoogdravend woord voor het werk dat ik tussen nu en dinsdag moet doen.

bron: David Ogilvy

36

De disfunctionele

Dit werkt wellicht niet.

bron: Seth Godin

37

De individuele

Het doen verschijnen van een nieuw, relationeel product dat groeit uit de unieke persoonlijkheid van het individu.

bron: Carl Rodgers

38

De gemengde

Het zich voordoen van een mengeling van een nieuw en waardevol iets.

bron: Henry Miller

39

De sociale

Het vermogen om nieuwe combinaties van sociale meerwaarde te maken.

bron: John Haefele

40

De impactvolle

Creativiteit is eender welke daad, idee of product waardoor een bestaand domein verandert, of een bestaand domein verandert in een nieuw.

bron: Mihaly Csikszenthihalyi

41

De toegewijde

Creativiteit behoeft passie en toewijding. Zo toont ze ons bewustzijn wat voordien verborgen bleef en wijst ze naar nieuw leven.

bron: Rollo May

42

De cerebrale

Eender welk denkproces dat originele patronen vormt en uitdrukt.

bron: Herbert H.H. Fox

43

De opmerkzame

Creatief denken ziet vertrouwde zaken in een nieuw licht, graaft onder de oppervlakte en vindt eerder onontdekte patronen en verbanden tussen ongerelateerde fenomenen.

bron: Roger von Oech

44

De vrijblijvende

Vlotheid, flexibiliteit, originaliteit en soms uitwerking.

bron: E. Paul Torrence

45

De kenmerkende

Creativiteit wordt gekenmerkt door het vermogen of kracht om te creëren, om nieuwe vorm te geven, om door middel van verbeeldingskracht iets nieuw te doen ontstaan of maken.

bron: Webster's  woordenboek

46

De full-contact

Creativiteit betekent je ideeën full-contact en in full-color uitdrukken. Het is de zone waar grootse en nuttige zaken worden gecreëerd.

bron: Pam Slim

47

De onbeholpen

Gewoon iets maken. Misschien is het flut, of onbeholpen, en misschien niet klaar voor prime time. Maar als je iets maakt, ben je creatief.

bron: Sonia Simone

48

De ontnuchterende

Een woord dat mensen gebruiken wanneer ze slim willen overkomen tijdens conversaties over abstracte zaken. Ik? Ik probeer abstracties te vermijden.

bron: Jon Morrow

49

De modebewuste

Creativiteit komt voort uit een conflict van ideeën.

bron: Donatella Versace

50

De plezante

Creativiteit is intelligentie die lol heeft.

bron: George Scialabbe

51

De foute

Creativiteit is jezelf toelaten fouten te maken. Kunst is weten welke fouten bij te houden.

bron: Scott Adams

52

De Poolse

Iets uit niets creëren.

bron: Maciej Kazimierz Sarbiewski

53

De Griekse

Creativiteit is een aangeboren 'gave', voorbij het begripsvermogen van de gewone sterveling. Ze is het resultaat van goddelijke inspiratie.

bron: naar Plato

54

Nog een Griekse

Creativiteit wordt gegenereerd door bewustzijn, beraadslaging, de intelligente en rationele geest.

bron: naar Aristoteles

55

De freudiaanse

Creativiteit is het resultaat van onbewuste, primaire processen.

bron: Sigmund Freud

56

De gefaseerde

Creativiteit is voorbereiding, incubatie, illuminatie en verificatie.

bron: Graham Wallas

57

De bevrijde

Creativiteit is louter een bevrijde geest.

bron: Torrie T. Asai

58

De vragende

Creativiteit is het ontdekken van een vraag die nooit eerder gesteld werd. Wie een idiosyncratische vraag bedenkt, vindt noodzakelijkerwijs ook een uniek antwoord.

bron: Kenya Hara

59

De gevleugelde

Creativiteit valt onmogelijk uit te leggen. Het is als een vogel vragen hoe hij vliegt. Je moet het gewoon doen.

bron: Eric Jerome Dickey

60

De ordelijke

Creativiteit is het vermogen om orde te op te leggen aan de willekeurigheid van de natuur.

bron: Eric Hoffer

61

De doorprikte

Creativiteit is het alledaagse doorprikken om het wonderbaarlijke te vinden.

bron: Bill Moyers

62

De hopeloze

Niets lokt creativiteit beter uit dan armoede, een gevoel van hopeloosheid en een beetje paniek.

bron: Vik Muniz

63

De lege

Creativiteit is altijd een sprong in het diepe. Je wordt geconfronteerd met een lege pagina, een leeg canvas of een leeg podium.

bron: Julia Cameron

64

De zelfzekere

Creativiteit kan worden omschreven als het loslaten van zekerheden.

bron: Gail Sheeny

65

De empathische

Voor ons betekent creativiteit denken aan de levens van ons publiek hoe met hen de verbinding aan te gaan.

bron: Anna Wintour

66

De plotsklapse

Creativiteit is het plotse einde van onwetendheid.

bron: Edwin Land

67

De sprakeloze

Echte creativiteit begint waar taal eindigt.

bron: Arthur Koestler

68

De vermoedelijke

Een vermoeden is creativiteit die je wat probeert te vertellen.

bron: Frank Capra

69

De evolutionaire

Creativiteit kan uitsluitend anarchistisch, kapitalistisch en darwiniaans zijn.

bron: Umberto Eco

70

De talentloze

Creativiteit is geen talent, het is een attitude.

bron: Jenova Chen

71

De volwassen

Creativiteit is niet louter de onschuldige spontaniteit van onze jeugd en kindertijd. Ze moet versmolten zijn met de passie van een volwassene, die voorbij de grenzen van de dood verder wil leven.

bron: Rollo May

72

De moedige

Creativiteit maakt een sprong, en kijkt dan waar ze geland is.

bron: Mason Cooley

73

De roemloze

Creativiteit gaat niet over faam.

bron: Alessandro Michele

74

De speelse

Echt spelen, is creativiteit.

bron: John Lasseter

75

De arbeidsintensieve

Mensen bewijzen creativiteit vooral lippendienst. Ze waarderen haar en zeggen dat ze creatief willen zijn, maar willen er niet aan werken. Creativiteit komt niet uit de lucht vallen.

bron: Iris Apfel

76

De tussen de eigen oren

Creativiteit brengt je op plekken in je hoofd waar je nog niet eerder bent geweest.

bron: (de legendarische) Suzan van Delft

Met onregelmatige regelmaat komen er nieuwe bestaande definities bij, tot we aan 101 zijn. En dan zien we wel verder. :-) Wil je er eentje delen? Neem da meteen contact op. Alvast bedankt!